איך להתמודד עם הפרה יסודית של הסכם מכר

הסכם מכר הוא הסכם שנקבע בין שני הצדדים ושלאחריו, מבחינה משפטית אין אפשרות לחזור מהמכר. הוי אומר, למשל, שאם הסכם המכר נחתם בין שני צדדים על סחורה מסוימת שאמורה להגיע לארץ בתאריך מסוים, מבחינה משפטית זה נקרא שאותה סחורה כבר שייכת לאותו גורם.

מה שקורה הרבה פעמים זה שיש הפרה של הסכם המכר וכאן צריך להבדיל בין הסוגים השונים של הפרת הסכם מכר. הפרת הסכם מכר יכולה להיות הפרה יסודית והפרה לא יסודית. הפרה לא יסודית הוי אומר פרטים שלא נכללו ושלא נאמרו לצד השני שנעשים או הוסתרו מהצד השני אולם שאין להם משמעות לגוף העסקה ומהות הסחורה. 

לעומת זאת הפרה יסודית של הסכם מכר היא הפרה שכוללת אי עמידה בתנאים שעליהם כתוב מפורש בחוזה שאם הם לא יתקיימו המכר יתבטל וכאן זה כבר סיפור אחר לגמרי.

אז איך מתמודדים עם הפרה יסודית של הסכם מכר? המשיכו לקרוא כדי לדעת.

הפרה יסודית של הסכם מכר:

בכל מכר, הפרה יסודית יכולה להיות דברים אחרים וזה על פי מה שנקבע בחוזה בין שני הצדדים. בדרך כלל הפרה יסודית תהיה בדברים שהם במהות המקח או כאלו שפוגעים ברווחים של הצד השני, רווחים קיימים או רווחים עתידיים. 

כאשר קורה דבר כזה יש לכם עילה לבטל את ההסכם וזו זכות מלאה שלכם לתבוע את הביטול של הסכם המכר. 

אולם לא בכל מקרה תרצו לבטל את הסכם המכר ולכן, יכול להיות שיהיה יותר נכון מצידכם להגיע עם הבנות לצד השני ולשמור על הסכם המכר כפי שהוא כדי שלא תפסידו את העסקה עצמה.