דגשים על סגירת תיק ביטוח לאומי

בעלי עסקים שהם עוסקים פטורים, עוסקים מורשים או שותפות רשומה משלמים בכל חודש תשלום למוסד ביטוח לאומי, אשר מגן עליהם במצבים שונים. בנוסף לכך אם עוסק מורשה, שותפות רשומה או חברה בע"מ מעסיקים עובדים, יש להם תיק ניכויים של העובדים.

סגירת תיק לעצמאים בביטוח לאומי 

כאשר מדובר בעצמאים אשר סוגרים את העסק שלהם עקב סיבות שונות כמו קריסה כלכלית או יציאה לפנסיה, רואה החשבון שמקושר למערך של מוסד זה, מדווח על כך on line. הוא מוודא לאחר השידור שההוראה נקלטה. בתום שנה זו רואה החשבון יגיש דוח שנתי ובעקבות התוצאות של ההתנהלות העסקית, יהיה על הלקוח לשלם תוספת של תשלומים לביטוח לאומי, או לחלופין הוא יקבל החזר אם סך התשלום השנתי היה גבוה מדי. 

סגירת תיק מעסיקים בביטוח לאומי 

אדם שפתח תיק מעסיקים במוסד לביטוח לאומי, אך בסופו של דבר לא העסיק עובדים או חדל בשלב מסוים להעסיק עובדים, עליו לדווח אפס וזאת כדי שהוא לא יקבל קביעה של תשלום, על פי ממוצע של התשלומים ששילם לקוח זה עבור עובדיו בעבר. 

אם הוא לא מתכוון להעסיק עובדים בעתיד, רואה החשבון שלו יסגור תיק זה במערכת הממוחשבת של מערך המייצגים ויוודא שהדיווח נקלט. בתום שנת הכספים, רואה החשבון ידווח במסגרת הדוח השנתי את סך הכספים ששילם המעביד לביטוח לאומי במהלך השנה.

סכום זה תואם את הדיווחים ואת התשלומים ששולמו באמצעות פנקסי התשלומים, או באמצעות שידור של המידע ישירות למערך הממוחשב. 

לאחר סגירת שני התיקים הללו בפועל, יש לוודא שמתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי אישורים רשמיים על סגירת התיקים כדי שלא תימשך הגביה, דבר שיוביל לחובות לכאורה.

אולי יעניין אותך גם רואה חשבון בזכרון יעקב